Pedagogiske leker

Glosebingo

Elevene skriver opp et antall gloser (for ek­sempel fem) på tysk fra den aktuelle leksjonen. Alle velger selv sine egne gloser. Læreren leser opp ord for ord fra leksjonen på norsk, og elevene krysser av når deres ord blir lest opp. Alt foregår i stillhet. Den eleven som først har krys­set av alle glosene sine, roper «bingo!» Kan også brukes om tall, bokstaver, verb, adjektiv, substantiv osv.

Glosegalopp

Dette er en morsom måte å ha «glose­prøve» på. Del klassen i to (eller mer). Læreren står framme og sier en glose (på norsk) fra leksjonen de har i lekse til den dagen. Hver gruppe må diskutere sammen og finne det rette svaret og sende en representant opp så fort som mulig for å skrive ordet på tavla. Riktig svar gir ett poeng på tavla. Gruppa har ikke lov til å sende den samme personen opp mer enn én gang – på denne måten må alle samar­beide, og alle får delta.

Elevstyrte gloseprøver

La elevene lage gloseprøver selv og rette for hverandre.

1-minutts foredrag

Lag kort med ulike tema. Elevene trekker ett temakort hver, og snakker på tysk i ett minutt om dette temaet. For eksempel: Auto. Es fährt schnell. Mein Lieblingsauto ist BMW. Das Auto kommt aus Deutschland … Andre emner kan for eksempel være: Mein Freund / Meine Freundin, Mein Hobby, Meine Familie osv. Denne aktiviteten kan også varieres ved at eleven ikke nevner temaet på kortet i presentasjonen (og at de andre elevene skal gjette hvilket tema han eller hun presenterer), med forberedelse hjemme, at elevene får ta med ting og vise fram, bruk av støtteord/-ark og framføring for små grupper, for læreren eller for hele klassen.

Wer bin ich?

En elev skal være «hemmelig gjest», og de andre skal prøve å finne ut hvem han eller hun er. Det er bare lov til å stille ja/nei-spørsmål.

Memory

Klipp ut kort. To og to kort har lik tekst. Alle temaer kan brukes. Elevene spiller i grupper på to til fire personer. Kortene ligger med den blanke siden opp. Deltakerne må huske hvor parene er gjemt. Elevene bør kunne oversette eller bøye ordene før de får stikket.

Kryssordlekar

Velg et langt ord (for eksempel Fußballmannschaft). Skriv det på tavla eller på egne ark (avhengig av om man leker i plenum eller i grupper). Finn deretter ord som settes inn loddrett, slik at de passer inn med begynnerordet (det trenger ikke passe vannrett). I dette eksemplet må man finne 17 ord som skal passe inn. Leken egner seg godt som gruppekonkurranse.

Ordjakt

Her skal man finne flest ord på tysk innenfor et gitt emne på kortest mulig tid. Eksempel: klær, møbler, etc. Leken egner seg godt som gruppekonkurranse.

Ordstafett

Alle elevene står når leken starter. Læreren begynner med å si et ord, for eksempel Winter. Den som står ved siden av, må finne et nytt ord som begynner med siste bokstav i ordet som ble sagt, Winter – Regen – Nase – Elch – Hose … Den som ikke finner på noe, må sette seg. Den siste som står igjen, har vunnet. Kan også spilles i mindre grupper eller én og én.

Ord + ord

En elev eller læreren begynner med et ord, neste elev fortsetter, for eksempel: die, die Sonne, die Sonne scheint, die Sonne scheint und … Setningen(-e) kan skrives på tavla etter hvert. Kanskje blir det en liten fortelling til slutt?

Si alle tall unntatt …

Elevene teller høyt i smågrupper. Når de kommer til et bestemt tall, for eksempel 3, skal de si noe annet, for eksempel «Auto» eller «Hallo». De skal unngå tallet 3, tall som kan deles med 3, og andre tall som inneholder 3 (23, 13, 73 osv.), og alltid si det ordet som er valgt når de kommer til slike tall. De som bommer, er ute av konkurransen. Den som står igjen til slutt, har vunnet.

Stollek

Én elev står i midten mens de andre elevene sitter på hver sin stol i en ring rundt med ryggen innover. Den som står i midten, skal si noe om seg selv på tysk. Eksempel: Ich bin 16 Jahre alt / Rot ist meine Lieblingsfarbe / Ich mag Rammstein / Ich komme aus Norwegen / Ich spiele Fuβball / Ich trage Jeans … Alle andre som dette også stemmer for, må reise seg og finne en ny stol å sitte på – det er ikke lov å sette seg på den stolen man satt på sist! Alle oppreiste, inkludert «utroperen», løper altså rundt etter en av de andres stol. Den som ikke finner en stol, må stå i ringen og si noe om seg selv. Hvis man sier noe som ikke stemmer for noen andre, må man finne på noe nytt.

ASSOSIERT INNHALD

Spaghetti-Eis

Bayern

Jung sein