Film i tyskundervisningen

Gjennom å vise film i fremmedspråksundervisningen vil elevene få muligheten til å høre autentisk tysk og trene på de muntlige ferdighetene. Til mange av temaene i Weiter geht’s finnes det gode og aktuelle tyske filmer som kan gi en fin variasjon i undervisningen (se oversikten med filmforslag til de ulike kapitlene i læreboka).

Til mange av filmene finnes det studieark med sammendrag av filmen, informasjon om skuespillerne og forslag til oppgaver, som for eksempel på nettsiden bpd.de (Bundeszentrale für politische Bildung).

 

Forslag til filmoppgaver

Skriveøvelser:  

 • skrive en filmanmeldelse eller generelle kommentarer til filmen
 • skrive et sammendrag av filmen
 • velge ut en person i filmen og skrive et fiktivt intervju med vedkommende
 • skrive et brev/e-post til en av karakterene i filmen
 • skrive en alternativ slutt
 • oversette deler av filmen til norsk

 Muntlige øvelser:

 • lage et muntlig sammendrag av filmen
 • presentere en av skuespillerne muntlig
 • spille en del av filmen som skuespill i klassen
 • lage fiktive intervjuer med regissøren eller med en av skuespillerne eller karakterene i filmen

Lytteøvelser: 

 • høre etter spesielle ord og uttrykk
 • legge merke til dialektforskjeller
 • lytte til spesielle grammatikktemaer

 

Dersom du ønsker å lære mer om hvordan man kan bruke film didaktisk, kan du lese mer om filmanalyse på nettsiden til Goethe-Institut (PDF).

Filmforslag

LEKTION

FILMVORSCHLÄGE

1. Es geht los!  
2. Land und Leute  
3. Die reiselustigen Deutschen  
4. Jung sein Crazy, Die fetten Jahre sind vorbei
5. Ab in die Berge – Österreich und die Schweiz. Bon Appetit, Der Besuch der alten Dame
6. Guten Appetit! Bella Martha, Bon Appetit
7. Hört sich gut an! Mozart, Frau2 sucht Happy End, Bandits
8. Alle lieben Berlin! Lola rennt, Berlin Alexanderplatz, Der Himmel über Berlin
9. Krimizeit Emil und die Detektive, Tatort, Derrick, Rex
10. Sportlich Das Wunder von Bern, Der ganz große Traum
11. Weitererzählt Märchenfilme, Goethe!, Schiller, Der blaue Engel, Effi Briest, Der Besuch der alten Dame, Kaspar Hauser
12. Multikulti Soul Kitchen, Kebab Connection, Solino
13. Endlich frei – die Feiertage  
14. 1933 bis 1945 Der Untergang, Die Brücke, Im Westen nichts Neues
15. Geteilt und wiedervereint Das Leben der Anderen, Good Bye Lenin!, Sonnenallee, Jenseits der Mauer, Die Frau vom Checkpoint Charlie
16. Miteinander Männer, Der Besuch der alten Dame, Die Welle, Im Juli, Männerherzen
17. Mode & Kunst  
18. Die Umwelt  
19. Weiter geht’s!  

Musikk i Tyskundervisningen

Gjennom å bruke musikk i fremmedspråksundervisningen vil elevene få muligheten til å høre autentisk tysk og trene på de muntlige ferdighetene. Bruk av musikk er også med på å skape en fin variasjon i undervisningen. Før du velger ut hvilken musikk du vil spille for klassen, bør du stille deg følgende spørsmål:

1. Hva ønsker jeg å oppnå ved å bruke musikk i undervisningen? 
 • avslapning
 • lek og bevegelse
 • sang
 • kreativitet
 • variasjon
 • øke tekst-/ordforståelsen
 • arbeide med et spesielt tema
 • arbeide med oppgaver (se forslag under)
2. Hva kan man gjøre mens man lytter til musikken?
 • høre hele sangen
 • høre sangen vers for vers
 • høre kun refrenget
 • høre og se (musikkvideo)
 • uten tekst:
  • skrive stikkord som beskriver musikken
  • identifisere instrumenter
 • med tekst:
  • synge
  • sette vers i riktig rekkefølge
  • utfyllingsoppgaver (fylle inn ord i teksten som mangler)
  • kjenne igjen ord og uttrykk (krysse av på skjema)
3. Hva kan man gjøre etter at man har hørt på musikken?
 • lage egne spørsmål til sangen
 • svare på utdelte spørsmål
 • lære sangen eller deler av sangen utenat
 • synge sangen
 • skrive dialoger basert på sangen og spille dem for klassen
 • svare på multiple-choice-spørsmål
 • klassesamtale om teksten
 • beskrive musikken/følelser som musikken vekker
 • lage en egen versjon av sangen
 • visualisere innholdet (digital presentasjon, collage)
 • gloseøvelser
 • grammatikkoppgaver (sette verb i andre tider, markere alle personlige pronomen eller andre ordklasser, endre adjektivene)
  • skrive en kommentar, tolkning eller anmeldelse av sangen
  • oversette teksten eller deler av teksten til norsk

ASSOSIERT INNHALD

Spaghetti-Eis

Bayern

Jung sein