2. Oversettelse (***)

Oversett setningene til tysk.

 1.  
Vi har måttet lese mye.  .
     
 2. Elevene har ikke villet lære.  .
     
 3. Har du ofte kunnet snakke tysk?  ?
     
 4. Alle har måttet vente lenge på bussen.         
 .
     
 5. De sa at de ikke har kunnet kjøre bil.  .
     
 6. Kunstneren har villet bo i Berlin.  .
     
 7. Har du måttet rydde rommet?  ?

ASSOSIERT INNHALD

Spaghetti-Eis

Bayern

Jung sein